Ακύρωση παραγγελίας

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ακυρώσετε την παραγελλία σας είτε μέσω email στο sidiro2@yahoo.gr, είτε τηλεφωνικά στο 2310.650235 ή 6942832184. Ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας. 

 

#WidgetsRecentlyViewedHeadline#